Ga naar de inhoud

Geld verdienen met de thuisbatterij

15 april 2024

Zoals de salderingsregeling voor zonnepanelen ervoor zorgt dat aan het net terug geleverde stroom geld oplevert, is het ook mogelijk om te handelen met in de thuisbatterij opgeslagen stroom.

Een thuisbatterij slaat niet verbruikte elektriciteit op die wordt opgewekt door zonnepanelen of wordt ingekocht wanneer de energieprijs laag is. Deze opgeslagen energie kan later gebruikt worden, bijvoorbeeld ’s nachts of tijdens piekmomenten, zoals ‘s avonds rond etenstijd, of ‘s ochtends als het gezin zich klaarmaakt voor de dag.

In combinatie met een EMS (energiemanagementsysteem) en een dynamisch energiecontract laadt de batterij als de stroomprijs laag is, en ontlaadt de batterij als de stroomprijs hoog is. Zo kunt u, ook als er geen zon is, de thuisbatterij opladen en profiteert u altijd van elektriciteit tegen de meest gunstige tarieven.

Handelen

Het systeem biedt ook ruimte voor iets waarop de laatste tijd veel nadruk wordt gelegd: handelen in stroom. Want de thuisbatterij kan ook geladen worden met stroom die tegen een laag tarief wordt ingekocht, en vervolgens tegen een hoog tarief aan het net wordt terug geleverd.

Anders gezegd, handelen op de energiemarkt. Dit klinkt complex, maar met behulp van een goed EMS wordt het overgrote deel van het ‘werk’ door de software geregeld.

Doordat er actief gehandeld wordt op de energiemarkt, kan de eigenaar van de thuisbatterij gebruik maken van de kleine ondernemersregeling, waardoor men de BTW op de aanschaf van de thuisbatterij kan terugkrijgen.

Daarmee is de thuisbatterij ook een verdienmodel geworden. Over het exacte rendement op korte en langere termijn lopen de meningen echter uiteen.

Mitsen en maren

Meerdere malen per dag laden en ontladen zal de levensduur van een thuisbatterij ingrijpend inkorten. Het is de vraag of de opbrengsten van het handelen op de energiemarkt tegen die kortere levensduur opwegen.

Het is niet duidelijk of terug leveren aan het stroomnet op termijn nog mogelijk zal zijn. Zeker nu de netcongestie waarmee we sinds enige tijd geconfronteerd worden, waarschijnlijk nog jaren zal aanhouden.

En de stroomprijzen fluctueren. Hoe meer die prijzen uiteenlopen, hoe groter het rendement. Alleen zijn het niet alleen vraag en aanbod die de prijzen bepalen. Dat hebben we gezien toen Rusland Oekraïne binnenviel, en de energieprijzen door het plafond vlogen. Dat maakt het mooie van een dynamisch energiecontract (inspelen op de actuele prijzen) ook meteen het spannende.

Ons advies

Ons advies is om de thuisbatterij in de eerste plaats vooral in te zetten voor eigen verbruik, en eventuele inkomsten als bijvangst te beschouwen. Dat houdt het financiële plaatje reëel, voor nu en voor later.

Uw installateur zal samen met u in kaart brengen wat wenselijk en mogelijk is. Door de elektrificatie en energietransitie zal de stroombehoefte de komende jaren verder toenemen. Bij het vaststellen van de gewenste capaciteit is het verstandig om daar -indien mogelijk- alvast rekening mee te houden.

Het handige van modulaire thuisbatterijen zoals de Stack van Landport Energy, is dat uitbreiding van de opslagcapaciteit mogelijk is. Blijkt 10kWh bijvoorbeeld niet meer toereikend te zijn, dan kan een module van 5kWh eenvoudig worden toegevoegd.

Wilt u meer weten over de thuisbatterijen van Landport Energy? Ga naar onze site, of neem contact op met uw huisinstallateur.

Antal Adriaanse
Communications Energy Storage