Ga naar de inhoud

Thuisbatterijen en btw-teruggave: hoe werkt het?

30 januari 2024

Goed nieuws voor Nederlandse consumenten die overwegen om een thuisbatterij aan te schaffen: het is nu mogelijk om – onder voorwaarden – de volledige 21% btw op slimme thuisbatterijen terug te vorderen. In dit artikel kijken we naar de ins en outs van de regeling en hoe het de aanschaf van thuisbatterijen aanzienlijk voordeliger maakt.

Btw-teruggave

Hoewel voor zonnepanelen sinds 2023 btw-vrijstelling geldt, betaalden Nederlandse consumenten voor thuisbatterijen tot voor kort nog altijd een btw-tarief van 21%. Dat is veranderd: het is nu – zij het onder voorwaarden – mogelijk het volledige btw-bedrag van een slimme thuisbatterij terug te vorderen. Voor veel consumenten kan dit een welkome stimulans zijn om nu te investeren in een thuisbatterij.

Wat is er veranderd?

In tegenstelling tot landen om ons heen ontvangen Nederlandse huishoudens geen subsidie voor thuisbatterijen. Ondanks het belang van thuisbatterijen in de energietransitie, bleef het ontbreken van financiële steun voor veel consumenten een obstakel. Met de recente wijzigingen kunnen consumenten nu de volledige 21% btw op hun slimme thuisbatterij terugvorderen. Hierdoor dalen de aanschafkosten van een thuisbatterij aanzienlijk.

Voorwaarden voor btw-teruggave

Om de btw op een thuisbatterij terug te kunnen vragen, dient aan drie voorwaarden voldaan te worden:

  • Dynamisch energiecontract: Consumenten moeten een dynamisch energiecontract hebben, waarbij tarieven voor elektriciteit gekoppeld zijn aan geldende marktprijzen. Bij een dynamisch energiecontract verschillen de stroomprijzen per uur. Met andere woorden: de consument gaat handelen in energie. Dit maakt de consument btw-ondernemer en valt deze binnen de Kleine Ondernemersregeling (KOR).
  • Slimme thuisbatterij: Enkel slimme thuisbatterijen komen in aanmerking. Deze batterijen laden automatisch op bij lage marktprijzen en leveren overtollige stroom terug bij hogere prijzen. Dankzij een EMS (energiemanagementsysteem) laadt de batterij automatisch wanneer de marktprijzen laag zijn en wordt overtollige stroom terug geleverd als de prijs hoog is.
  • Btw-test: Consumenten moeten een btw-test (zoals deze: de-centrale.nl/batterij-btw-test/) doorlopen om te bepalen of ze in aanmerking komen voor btw-teruggave.

Daarnaast moeten de factuur voor koop en installatie van de thuisbatterij en het dynamisch energiecontract op dezelfde naam staan, en mag de aanvrager niet eerder een btw-teruggave via de KOR gedaan hebben voor zonnepanelen. Voor ondernemers gelden aanvullende voorwaarden en uitzonderingen.

Hoe kan de btw-teruggave worden aangevraagd?

Na installatie van de thuisbatterij vindt de btw-teruggave plaats. De meest logische weg is om de btw-teruggave met de installateur af te stemmen. Die zal meestal al vaker met dit bijltje gehakt hebben. De consument kan het ook zelf regelen. En er zijn gespecialiseerde diensten, zoals De Centrale BTW, die tegen betaling het proces, inclusief registratie en btw-aangiften, voor hun rekening nemen. Naast een forfait van circa 15 euro per kWh capaciteit die aan de Belastingdienst betaald moet worden, zijn de kosten die deze partij rekent 75 euro.

Ons advies aan onze installateurs is om de btw-teruggave met hun klanten uit te zoeken voordat zij de thuisbatterij aanschaffen. Hier zijn verschillende redenen voor.

Om te beginnen is het momenteel niet bij alle merken thuisbatterijen mogelijk om op de energiemarkt te handelen. Dit varieert per fabrikant en leverancier, waardoor het kiezen van de juiste configuratie van groot belang is.

Veel eigenaars van zonnepanelen hebben in het verleden (vóór 2023) bij de aanschaf van hun zonnepaneelinstallatie al btw teruggevraagd via de Kleine Ondernemersregeling. Ook deze groep consumenten kan de btw op een thuisbatterij terugkrijgen, maar hiervoor moeten enkele zaken vooraf worden geregeld. Daarnaast moeten het aankoopcontract van de thuisbatterij en het energiecontract op naam van de partner staan.

Hoewel de verwachting is dat meer dan 80 procent van de particulieren die een thuisbatterij aanschaft, de btw kan terugvragen, is het van cruciaal belang om de btw-teruggave vooraf te controleren en te organiseren om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Helaas is er (nog) geen formulier waarmee alles eenvoudig geregeld kan worden. En dus is het zaak dat installateurs en consumenten vóór installatie van de thuisbatterij actie ondernemen.

Waarom is deze regeling gunstig?

Enkele positieve gevolgen zijn:

  • Financieel aantrekkelijker: Lagere aanschafkosten maken thuisbatterijen financieel aantrekkelijker, waardoor de netto-uitgaven na btw-teruggave substantieel dalen. Voor een thuisbatterij die inclusief installatie en btw 9700 euro kost, is de investering na btw-teruggave (plus mogelijke kosten) netto ongeveer 8200 euro.
  • Snellere terugverdientijd: Een terugverdientijd wordt met zo’n 20% verkort, waardoor de investering nog rendabeler dan voorheen wordt.
  • Energieonafhankelijkheid: Thuisbatterijen verhogen het zelfverbruik van groene stroom, wat resulteert in een stijging van 30% naar 60 à 70%.
  • Versnelling energietransitie: Gebruik van een thuisbatterij bevordert duurzaam leven, versnelt de energietransitie en maakt de consument bewuster van zijn energiegebruik.

Samengevat

Consumenten komen in aanmerking voor btw-teruggave (21%) als zij een dynamisch energiecontract afsluiten, de thuisbatterij door een EMS wordt aangestuurd, en de consument de btw-test heeft ingevuld. Er zijn mitsen en maren, dus goede advisering en een gedegen voorbereiding zijn van belang.

Antal Adriaanse
Communications Energy Storage