Ga naar de inhoud

U is toch wel verzekerd?

9 februari 2024

Om meerdere redenen wil je als consument dat je thuisbatterij verzekerd is. De aanschaf en installatie van een thuisbatterij is een aanzienlijke investering, de thuisbatterij maakt onderdeel uit van het elektriciteitsnetwerk in je woning, en hoe veilig de betere thuisbatterijen ook zijn, ze brengen een extra risico met zich mee in de vorm van brandgevaar. Wat denken verzekeraars over thuisbatterijen?

Met een thuisbatterij kan overtollige zonne-energie opgeslagen worden voor later gebruik, bijvoorbeeld op piekmomenten (vaak ’s avonds tussen 18-20 uur en ’s ochtends tussen 6-8 uur). Daarnaast biedt een thuisbatterij ook de mogelijkheid om goedkoop ingekochte energie op te slaan én overtollige energie te verkopen op momenten dat het tarief hoog is.

Wat denken verzekeraars over thuisbatterijen?

Nou, daar kunnen we kort over zijn: een deel van de verzekeraars denkt er niets over.

Uit een recent onderzoek van de site jeroen.nl bleek dat slechts drie van twaalf benaderde verzekeraars thuisbatterijen en gerelateerde vergoedingen in hun voorwaarden specifiëren. Bij de negen andere verzekeraars bleef het vaag, al meldden de meesten desgevraagd dat, ook al staat er niets over in hun polisvoorwaarden, thuisbatterijen gedekt zijn onder de opstal-, inboedel-, brand- of woonhuisverzekering. En dat ze ermee bezig zijn.

Als een thuisbatterij niet expliciet als zijnde verzekerd wordt vermeld, betekent dit niet automatisch dat thuisbatterijen uitgesloten zijn. Echter, als de voorwaarden duidelijk aangeven dat situaties met betrekking tot thuisbatterijen niet gedekt zijn, is er geen dekking.

Staat er in de voorwaarden van de verzekering niets vermeld over thuisbatterijen (en de gehele installatie, inclusief omvormer, randapparatuur en installatiekosten), neem dan contact op met uw verzekeraar of met uw verzekeringstussenpersoon.

Voor een thuisbatterij in een gehuurd huis is het verstandig om eerst met de verhuurder te overleggen. Mogelijk biedt diens opstalverzekering reeds dekking voor de accu. Zo niet, vraag dan bij de inboedelverzekeraar of er sprake is van huurdersbelang en om dit toe te voegen aan de inboedelverzekering.

Brandveiligheid

Brandgevaar is een extra risico van thuisaccu’s. Brandschade is meestal gedekt op de inboedelverzekering, op voorwaarde dat de accu door een erkend installatiebedrijf is geïnstalleerd en aan alle wettelijke richtlijnen voldoet.

Landport Energy werkt exclusief met Preferred Partners, installateurs die kwaliteit en service kunnen waarborgen en die hun klanten alleen de beste energieopslagoplossingen willen aanbieden.

Het risico op problemen met de thuisbatterijen van Landport Energy is overigens minimaal. Dankzij het gebruik van LFP celchemie is de thuisbatterij zeer veilig. Mocht er toch een storing optreden, dan schakelt een Battery Management Systeem (BMS) beschadigde componenten of de gehele batterij uit.

Eisen en certificering

Verzekeraars kunnen eisen stellen aan de installatieveiligheid, waaronder het gebruik van erkende installateurs. Hoewel de exacte voorschriften en vereisten per verzekeraar kunnen verschillen, groeit de aandacht voor veilige producten en installaties.

De sector werkt aan regelgeving en certificering om het risico op bijvoorbeeld brand te minimaliseren. Verplichte certificering van installateurs kan bijdragen aan een veiligere installatie van thuisbatterijen. Bovendien zal het helpen om een onderscheid te kunnen maken tussen serieuze installateurs en cowboys.

Samengevat

Verzekeren van de thuisbatterij is bij de meeste verzekeraars mogelijk. Het kan enig doorpluizen van de polisvoorwaarden vergen. Neem bij twijfel contact op met de verzekeraar of tussenpersoon. Doe dit voordat u overgaat tot aanschaf van een thuisbatterij, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Antal Adriaanse
Communications Energy Storage