Ga naar de inhoud

Subsidie op zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen: goed idee?

12 oktober 2023

Zou Nederland het voorbeeld van Duitsland moeten volgen en aanzienlijke subsidies invoeren voor de combinatie van zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen? Het zou kunnen helpen om de energietransitie gaande te houden.

In Nederland hebben zonnepanelen mede dankzij de salderingsregeling een enorme groei doorgemaakt. Inmiddels staan we bekend als Europees koploper op het gebied van zonnepanelen op woningen.

Echter, dit succes heeft ook uitdagingen met zich meegebracht, zoals verzadigde laagspanningsnetten en de beperkte capaciteit om extra belasting aan te kunnen. Uitbreiden van capaciteit is weliswaar mogelijk, maar het is kostbaar en tijdrovend. Hierdoor staan we voor een uitdaging: hoe kunnen we de energietransitie voortzetten zonder het elektriciteitsnet te overbelasten?

De thuisbatterij

Het combineren van zonnepanelen met thuisbatterijen wordt steeds aantrekkelijker. Subsidies kunnen een extra stimulans zijn voor de uitrol van deze technologie.

Met een batterij kan het eigen verbruik van de opgewekte zonne-energie verhoogd worden tot wellicht 75%. In de praktijk komt het er op neer dat een huishouden van maart tot en met oktober nul-op-de-meter kan realiseren. Ofwel acht van de twaalf maanden zijn de stroomkosten nul tot nihil. En wie aan de combinatie zonnepanelen en thuisbatterij een dynamisch contract koppelt, kan daarbovenop ook nog eens profiteren van dagelijkse prijsschommelingen! Waarom wachten tot salderen afloopt als je nu al kan voorsorteren op de toekomst?

Subsidie

Een integrale subsidie voor zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen, mogelijk zelfs op regionaal niveau, zou wel eens een interessant idee kunnen zijn. Er zijn plaatsen waar extra opwekking van energie niet mogelijk is, maar op veel andere locaties is er wel ruimte.

Een gedifferentieerde subsidieregeling op basis van objectieve criteria zou kunnen bijdragen aan een oplossing voor dit probleem. Echter, een dergelijke aanpak, waarbij sommige mensen wel in aanmerking komen voor subsidies en anderen niet, kan politiek en bestuurlijk uitdagend zijn.

Kansen

In combinatie met strakke voorwaarden, zoals aanschaf van complete systemen (zonnepanelen, hybride omvormer en thuisbatterij) en smart charging-contracten, kan een integrale subsidie de uitrol van toekomstbestendige technologie bevorderen. Het is een kans om mensen aan te moedigen om op een verantwoorde manier gebruik te maken van deze technologieën en bewustwording te creëren over hun rol in de energietransitie.

Misschien hebben ze het daar in Duitsland dan nog niet zo gek bekeken.