Ga naar de inhoud

Netcongestie: oorzaken en oplossingen

11 juni 2024

In grote delen van Nederland dreigt of is er sprake van onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. Hierdoor ontstaat op piekmomenten file op het net: netcongestie. Wat zijn de oorzaken en wat zijn de oplossingen?.

Toen en nu

Vroeger was het simpel: kolen- en gascentrales zorgden voor de opwek van grijze elektriciteit, het aanbod was op de vraag afgestemd, en stroom was eenrichtingsverkeer (van de centrale naar het stopcontact). Inmiddels is een groot deel van onze energie groen, dankzij windmolens en zonneparken.

Naast grote zonneparken op land speelt de kleinschalige toepassing van zonnepanelen een steeds belangrijkere rol in de energievoorziening. Eind 2023 waren er volgens netbeheerders ongeveer 2,8 miljoen woningen met zonnepanelen op de daken, en dit aantal zal de komende jaren blijven toenemen.

Dit brengt specifieke uitdagingen voor het energiesysteem met zich mee. Zo is ons stroomnet niet ontworpen voor tweerichtingsverkeer. Daarnaast hangt het aanbod veel meer af van de weersomstandigheden, en daarmee ook de plotselinge pieken.

Op zonnige dagen kunnen zonnepanelen veel elektriciteit produceren, wat kan leiden tot een grote piek in het aanbod wanneer de vraag juist laag is. Het huidige stroomnet is hier niet op voorbereid en heeft beperkte capaciteit om overtollige elektriciteit op te slaan. Bij een teveel aan energie op het net kunnen spanningsproblemen ontstaan. In zulke situaties kan het gebeuren dat omvormers automatisch uitschakelen, waardoor zonnepanelen tijdelijk geen elektriciteit kunnen leveren.

Oplossingen

De netbeheerders zetten zich volop in om spanningsproblemen te voorkomen. Ze breiden het netwerk uit en passen slimme oplossingen toe om het energienet efficiënter te benutten. Ook installateurs en consumenten kunnen zelf maatregelen nemen om problemen met de teruglevering van energie door zonnepanelen te voorkomen.

Een van die maatregelen is de inzet van batterijopslagsystemen. Dat kan op buurtniveau, bijvoorbeeld met wijkbatterijen, waarbij opgewekte groene stroom centraal wordt opgeslagen en aan met de buurt gedeeld wordt. Op verschillende plaatsen in het land wordt al wel gewerkt met wijkbatterijen, maar de businesscase voor wijkaccu’s is nog niet rendabel, wet- en regelgeving zijn nog niet zo ver, en organisatorisch is het ingewikkeld.

Voor particulieren en bedrijven is batterijopslag een stuk haalbaarder. Met name voor eigenaren van zonnepanelen is een energieopslagsysteem een effectieve manier om zelfconsumptie te verhogen.

Een energieopslagsysteem slaat elektriciteit op die wordt opgewekt door zonnepanelen of die wordt ingekocht wanneer de energieprijs laag is. In feite is het een grote oplaadbare batterij. De stroom die in de batterij wordt opgeslagen, kan op een later tijdstip gebruikt worden, bijvoorbeeld ’s nachts of tijdens piekuren.

Hierdoor is men minder afhankelijk van energie van andere bronnen en wordt bovendien het stroomnet ontlast, wat bijdraagt aan een duurzamer en efficiënter energiesysteem.

Thuisopslag van groene energie, zoals die wordt opgewekt door zonnepanelen, biedt aanzienlijke voordelen voor duurzaam energiegebruik. Met een batterijopslagsysteem, bijvoorbeeld van Landport Energy, kan zonne-energie opgeslagen worden voor gebruik op momenten dat de zon niet schijnt. Dit vermindert ook afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verlaagt de CO2-uitstoot.

Landport Energy

Ontdek de innovatieve producten van Landport Energy, zoals de modulaire Stack, voor thuis en kleinzakelijke energieopslag tot 60kWh. Voor zakelijke toepassingen biedt Landport Energy geavanceerde energieopslagsystemen die betrouwbaarheid en efficiëntie garanderen, zoals de Block-S voor MKB behoeftes van 60kWh tot 180kWh. De industriële systemen van Landport Energy bestaan uit containeropslag van batterij-pakketten, van 200kWh+ tot megawattuur oplossingen.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Antal Adriaanse
Communications Energy Storage
Landport Energy