Ga naar de inhoud
FAQ

Veelgestelde vragen
voor industrie en grootzakelijk

  1. LPE Industrieel
  2. Veelgestelde vragen Industrieel

De ESS-systemen van Landport Energy helpen om pieken in de elektriciteitsvraag te beheren, de energiekosten te verlagen en de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te verbeteren, wat gunstig is voor uw bedrijfsresultaten.

Een ESS van Landport Energy kan overtollige stroom opslaan en deze elektriciteit gebruiken tijdens piekuren, wat de energierekening kan verlagen.

De levensduur van een batterijpopslagsysteem hangt af van het aantal cycles (opladen en ontladen). Afhankelijk van het gebruik is een redelijke levensverwachting van een ESS zo’n 8.000 cycli.

Ja, ESS-systemen verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verminderen de CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan een duurzamere bedrijfsvoering.

Ja, onze ESS-systemen worden zorgvuldig ontworpen om veiligheid te garanderen. Ze voldoen aan strenge normen en worden geïnstalleerd door door Landport Energy geautoriseerde installateurs.

De benodigde ruimte varieert afhankelijk van het type Energy Storage System en de capaciteit. De ESS-systemen van Landport Energy zijn compact en kunnen in kleine ruimtes worden geïnstalleerd.

De belangrijkste voordelen zijn het verminderen van energiekosten, het verbeteren van de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening, het verlagen van piekbelastingen en het verminderen van de impact op het milieu.

Ja, onze ESS-systemen kunnen als noodstroomvoorziening fungeren en helpen uw bedrijf draaiende te houden tijdens stroomstoringen.

De capaciteit hangt af van uw energieverbruikspatronen. Een professionele energie-audit kan helpen bij het bepalen van de juiste capaciteit.

ESS-systemen verminderen de behoefte aan fossiele brandstoffen en verminderen de CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan een groenere en duurzamere bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de grootte van het systeem, uw bedrijfsinrichting en de locatie van uw bedrijf kunnen er regelgevingen en vergunningen nodig zijn. Het is belangrijk om de lokale voorschriften te raadplegen en te voldoen aan eventuele vereisten. Uw installateur kan u hierbij helpen.

Ja, de Energy Storage systemen van Landport Energy kunnen worden geïntegreerd met bestaande zonne-energiesystemen om de opgewekte energie op te slaan voor later gebruik. Afhankelijk van de bestaande installatie kan een hybride omvormer nodig zijn.

Ja, de Energy Storage systemen van Landport Energy zijn bij uitstek geschikt om afgestemd te worden op uw specifieke energiebehoeften en bedrijfsomstandigheden. Onze Storage Specialisten helpen u graag verder.

Een ESS slaat energie op voor later gebruik en kan dienen als noodstroomvoorziening, terwijl een UPS is ontworpen om onmiddellijke stroomvoorziening te bieden tijdens stroomstoringen zonder opslag van energie.

Ja, er zijn off-grid ESS-systemen beschikbaar die volledig zelfvoorzienend kunnen zijn en geen aansluiting op het elektriciteitsnet vereisen. Neem voor meer informatie een dergelijke toepassing contact met Landport Energy op. Onze Storage Specialisten gaan graag met u in gesprek.

De ESS-systemen van Landport Energy worden geleverd met monitoringsoftware waarmee u de prestaties, energieopslag en het stroomverbruik kunt volgen en beheren.

Ja, onze ESS-systemen kunnen worden geïntegreerd met diverse energiebronnen, waaronder zonne-energie, windenergie en het elektriciteitsnet, om een optimale energieopslag te bieden.

De levensduur van batterijen in een ESS varieert en is zeer afhankelijk van het gebruik. Uitgangspunt is minimaal tien jaar en/of een minimaal aantal cycli (doorvoerenergie).

Ja, de ESS-systemen van Landport Energy kunnen worden gebruikt om elektrische voertuigen op te laden, waardoor uw bedrijf een groen wagenpark kan ondersteunen.

ESS-systemen kunnen de netstabiliteit verbeteren door piekbelastingen te verminderen en overbelasting van het net te voorkomen.

Loodzuurbatterijen zijn goedkoper, maar hebben een kortere levensduur en lagere energiedichtheid in vergelijking met lithium-ionbatterijen, die duurder zijn maar langer meegaan en meer energie kunnen opslaan.

De energy storage systemen van Landport Energy werken met LFP-accu’s, ofwel lithium-ijzer-fosfaat-accu’s. Deze lithium-ionbatterijen gebruiken lithium-ijzer-fosfaat LiFe(PO4) als kathode. Een groot voordeel is dat LFP-batterijen een lange levensduur hebben. Bovendien kunnen LFP-batterijen goed omgaan met stroompieken.

Ja, de energy storage systemen van Landport Energy kunnen gebruikt worden om seizoensgebonden energiebehoeften te accommoderen, bijvoorbeeld voor bedrijven die afhankelijk zijn van toeristische seizoenen.

Typisch onderhoud omvat het periodiek controleren en onderhouden van de batterijen, monitoring van de systeemprestaties en het uitvoeren van software-updates. Wij adviseren u om hiervoor goede afspraken met uw installateur te maken.

Een Energy Storage System (ESS) is een technologie waarmee elektriciteit kan worden opgeslagen en later wanneer dat nodig is weer geleverd kan worden. Het wordt vaak gebruikt in industriële en grootzakelijke toepassingen om piekbelastingen te verminderen, energiekosten te beheersen en de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te verbeteren.

Er zijn verschillende soorten ESS beschikbaar, waaronder lithium-ion batterijen, flow batterijen, supercondensatoren, en thermische opslagsystemen.

ESS-systemen kunnen helpen om energiekosten te verlagen, de stabiliteit van het elektriciteitsnet te verbeteren, en de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te verhogen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor noodstroomvoorziening en om hernieuwbare energiebronnen te integreren.

De keuze van het juiste ESS hangt af van verschillende factoren, zoals de energiebehoeften, de beschikbare ruimte, de financiële overwegingen en de operationele eisen. Het is raadzaam om een grondige analyse uit te voeren en advies in te winnen van experts.

De operationele kosten van een ESS zijn onder meer de kosten voor onderhoud, koeling, monitoring en de vervanging van componenten. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van het type ESS en de omgevingsomstandigheden.

ESS-systemen kunnen energie opslaan tijdens daluren, wanneer de elektriciteitsprijs laag is, en deze energie leveren tijdens piekuren, wanneer de elektriciteitsprijs hoog is. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

ESS-systemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals frequentieregeling, back-upvoeding, piekbelastingvermindering, integratie van hernieuwbare energiebronnen en het verbeteren van de stroomkwaliteit.

ESS-systemen kunnen helpen om de CO2-uitstoot te verminderen door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen. Ze dragen bij aan een duurzamere energievoorziening.

De levensduur van een ESS kan worden gemaximaliseerd door regelmatig onderhoud uit te voeren, de temperatuur en de laadstatus te monitoren, en de batterijen te vervangen wanneer dat nodig is. Een goed onderhouds- en monitoringplan is essentieel voor een lange levensduur.

De opslagduur van een energy storage system varieert afhankelijk van het type en de capaciteit van het systeem. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van de configuratie.

Veiligheidsmaatregelen omvatten onder andere brandpreventie, het minimaliseren van risico’s voor werknemers, het voorkomen van kortsluiting en het zorgvuldig behandelen van batterijen om lekkage te voorkomen.

Ja, een ESS kan off-grid worden gebruikt om industriële faciliteiten van stroom te voorzien, vooral in afgelegen locaties waar geen toegang is tot het elektriciteitsnet.

Een ESS kan zowel energie opslaan als leveren, terwijl een noodstroomvoorziening (UPS) meestal alleen is ontworpen voor tijdelijke stroomvoorziening tijdens een stroomstoring.

De levensduur van de batterijen heeft een directe invloed op de totale kosten van een ESS, aangezien het vervangen van batterijen een aanzienlijke kostenpost kan zijn. Een langere batterijlevensduur kan de totale kosten verlagen.

Ja, ESS-systemen kunnen worden gebruikt om energie op te slaan van hernieuwbare bronnen, waardoor deze energie beschikbaar is wanneer dat nodig is, ongeacht de weersomstandigheden.

De implementatietijd varieert afhankelijk van de omvang van het project en de complexiteit van de installatie. Kleinschalige systemen kunnen binnen enkele maanden worden geïmplementeerd, terwijl grotere projecten langer kunnen duren.

Toekomstige ontwikkelingen kunnen onder meer verbeterde batterijtechnologie, grotere capaciteit, kortere laadtijden en geavanceerde besturingssystemen omvatten.

Industriële gebruikers kunnen financiële voordelen behalen zoals energiebesparingen, verminderde piektarieven, belastingvoordelen, subsidies en verbeterde bedrijfscontinuïteit.

AC-gebaseerde ESS-systemen werken met wisselstroom, terwijl DC-gebaseerde systemen werken met gelijkstroom. Het gekozen systeem hangt af van de specifieke toepassing en de behoeften van de gebruiker.

Ja, ESS-systemen kunnen vaak worden geïntegreerd met bestaande energie-infrastructuur, waardoor ze een waardevolle aanvulling vormen op bestaande systemen.

Ja, ESS-systemen kunnen worden ingezet voor vraagresponsprogramma’s om de belasting te verminderen tijdens piekuren en zo kosten te verlagen.

ESS-systemen kunnen helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen.

Monitoring en beheer kunnen worden bereikt door gebruik te maken van geavanceerde softwareplatforms die real-time gegevens leveren over de prestaties en status van het ESS-systeem.

Hybride omvormers - Landport Energy